Samhandlingsplattform MS Teams

SFPE Norge har fått etablert en samhandlingsplattform gjennom tjenesten «Microsoft Teams». Gjennom denne plattformen ønsker vi å invitere til samarbeid og dialog blant SFPE Norge sine medlemmer. Mulighetene her vil være mange, og vil i stor grad være avhengig av hva vi ønsker å legge i det. Vi ser imidlertid for oss følgende muligheter i nær fremtid:

  • Enkel oversikt over medlemmer og kontaktdetaljer for disse
  • En-til-en chat samt gruppesamtaler med video og lyd
  • Diskusjonskanaler for ulike brannfaglige tema
  • SFPE Norge Wikipedia – medlemsdrevet støtteportal for brannteknisk prosjektering
  • Filarkiv for SFPE Norge som vil inneholde våre publikasjoner
  • .. forhåpentligvis mye mer!

Dersom du er ukjent med MS Teams og hvilke muligheter denne plattformen gir, anbefaler vi å se gjennom https://teamsdemo.office.com/

Om du synes dette høres interessant ut oppfordrer vi deg til å sende en epost til admin@sfpe.no om å bli med! Du vil få en epost fra oss som inneholder all nødvendig informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at du må ha betalt medlemsskap til SFPE Norge for å ha tilgang til samhandlingsportalen.