OPPSUMMERING + lenker til faglige presentasjoner og videoopptak – Årsmøte 2023 og medlemsmøte med faglig innhold

Takk til alle oppmøtte, og en ekstra stor takk til Cecile v/ NIKU, Anne Marit Haukø v/ Sintef og Martin Kristoffersen v/COWI som holdt presentasjoner! Linker til deres presentasjoner finner dere under.

Presentasjon Cecilie Flyen v/NIKU Ekstremhendelser og beredskap

Presentasjon Anne-Marit Haukø v/ Sintef – Brannteknisk oppgradering av gamle tredører

Presentasjon Martin Kristoffersen v/ COWI – Brannsikre kulturmiljø

Temaet så ut til å engasjere, og vi skal prøve å sette av mer tid til diskusjon i fremtidig medlemsmøte. Video-opptak av møtet finner du på arkivet på Teams-sidene våre.

Det sittende styret ble øvrig valgt for en ny periode, men det gjøres en intern omrokkering da leder ikke kan sitte lenger enn en periode på 2 år. Stor takk til Johan Kr Møller for innsatsen som leder! Johan fortsetter i styret som styremedlem, mens Erik Westbye Jacobsen går inn som leder, og Brynhild Garberg Olsø inn som nestleder.

———————–

Vi har gleden av å invitere til årsmøte 2023 for for SFPE Norge!

Invitasjonen kan også lastes ned i PPT-format her.

•Tidspunkt: 01.03.2023, kl. 14:00-16:00

•Sted: Digitalt møte på Teams (link blir sendt etter registrering)

•Registering: Via denne linken.

Agenda:

•Årsmøte i SFPE Norge (ca. 30 min)

•Medlemsmøte med temaet «Vern, bruk og brann»

•Innledning Erik Westbye Jacobsen (Safezone)

•Innlegg v/NIKU

•Innlegg Martin Kristoffersen (COWI)

•Innlegg Anne-Marit Haukø (SINTEF)

•Åpen diskusjon