SFPE Danmark inviterer til nok et webinar! Denne gangen om gjennomgang av faste slokkesystemer for lithium-ion batteri systemer

Tid: 06 juli kl 1530

Deltagelse forutsetter aktivt SFPE Norge medlemsskap. Link til deltagelse kan fåes ved å logge seg inn på Teams-siden vår og se info under «Generelt».

Alternativt kan man henvende seg til jaw@cowi.com dersom du ønsker direkte invitasjon over epost,
(eller ønsker å registrerer deg som SFPE Norge medlem i forkant for å kunne delta).