Om oss

SFPE Norge er en arena for brannfaglig diskusjon, og en formidlingskanal for brannteknisk kompetanseheving og forskning.

SFPE Norge ble stiftet 6. februar 2017 og er i en oppstartsfase.

Ledergruppen består av:

John Utstrand – Leder

Ragni Fjellgaard Mikalsen – Nestleder

Barbro Maria Westlund-Storm – Kasserer-Sekretær

Erlend Hansen  – Styremedlem

Jon Arild Westlund-Storm – Styremedlem