Årsmøte og generalforsamling 2022 – Referat og video-opptak

Referat fra generalforsamling 2022 finner du her

Video-opptak fra møtet finner du på Teams-siten for SFPE Norge (krever innlogging)

—-

SFPE Norge ønsker å invitere alle interesserte til digitalt årsmøte og generalforsamling  kl 14-16 den 01.03.2022.

Du finner invitasjon med all informasjon for deltagelse her.

Det blir også tid til et par faglige drypp:

Ny NS 3901 – presentasjon og diskusjon v/John Utstrand
(ca. 45 min)

SFPE DK v/Lucia Ortega Gimenez presenterer det danske
kapitlet i SFPE og forestående konferanse; International
Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety
Design Methods 23-25 mars 2022 (ca. 15 min)

Vel møtt!

-Styret