Referat og oppsummering fra generalforsamling 2020

Da var generalforsamlingen for 2020 avviklet!

Det ble avholdt fysisk møte i Trondheim og Oslo, som ble sammenkoblet via MS Teams. Flere benyttet også anledningen til å fjern-delta individuelt. Styret var litt spent på om avviklingen av generalforsamlingen på denne måten ville fungere, men det gikk tilsynelatende veldig bra. Forhåpentligvis får vi til at flere medlemmer møtes fysisk i andre byer også ved senere anledninger!

Generalforsamlingen gjennomførte valg til nytt styre. Følgende endringer ble gjennomført:

Leder: John Utstrand går over til styremedlem etter og ha sittet i 2 år.  Atefeh Eghbali takket ja til å bli ny leder.

Nestleder: Ragni Fjellgaard Mikalsen takket for seg. Karolina Storesund går inn.

Kasserer/Sekretær: Barbro Maria Westlund-Storm takket for seg. Jon Arild Westlund-Storm går inn (fra tidligere styremedlem).

Styremedlem 1:  John Utstrand går inn (automatisk iht. vedtektene)

Styremedlem 2: Andreas Ungersness fortsetter.

Vi takker for innsatsen for de som er på vei ut, og ønsker varmt velkommen til de nye i styret!

Styret hadde for øvrig avstemning på to benkeforslag. Dette er nærmere beskrevet i referat fra styremøtet.

Mvh Styret