Generalforsamling 2020 – 13 Februar – Oppdatert

Godt nyttår til alle der ute! Vi ønsker med dette å invitere til årsmøte i SFPE Norge den 13/2, fra kl 18-20. I tillegg til generalforsamling vil det være innlegg om pågående arbeider fra lederen i SFPE EU, Luis Fernández, samt et innlegg/diskusjon om brannklasse 4 ledet av John Utstrand.

Møtet vil avholdes elektronisk, men vi legger til rette for at man kan samles – iallefall i Trondheim (hos COWI i Otto Nielsens veg 12) og Oslo (hos COWI i Karvesvingen 2). Hvis dere er flere som deltar fra samme by andre steder, er jo dette en unnskyldning for å treffes. Vi kan gi oppdateringer her på www.sfpe.no dersom det er flere som stiller lokaler til rådighet. Link for elektronisk deltagelse er sendt på epost til hver enkelt. Gi beskjed til admin@sfpe.no dersom dere ikke har fått epost. Link til offisiell innkalling:

Innkalling Generalforsamling 2020

Kontaktperson for deltagelse i Karvesvingen 2 (Oslo): Jon Arild Westlund-Storm tlf 92866891

Kontaktperson for deltagelse Otto Nielsens veg 12 (Trondheim): Johan Møller tlf 41467486

Håper på å se flest mulig av dere den 13!

-Styret i SFPE Norge