Oppsummering etter generalforsamling 2018

Bedre sent enn aldri, her kommer en aldri så liten oppdatering for generalforsamlingen for SFPE Norge i 2018:

Endringer etter generalforsamling 2018:

Generalforsamling for 2018 ble avholdt 15 mai. Nytt styre ble valgt, Erlend Hansen gikk ut og Anders Ungerssnes gikk inn som nytt styremedlem. Resten av styret forble uendret. Vi ønsker å takke Erlend Hansen for sin innsats, både som en del av gruppen som grunnla SFPE Norge og som styremedlem fra 2017 til 2018. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske Anders velkommen! Øvrige saker som det ble stemt over var muligheten for å kunne avgi stemme digitalt over webstrøm. Dette ble enstemmig vedtatt, og vil forhåpentligvis derfor gjøre det enklere for våre medlemmer å gi sin stemme uten å være fysisk til stede ved neste generalforsamling. Dette vil også bli endret i vedtektene.

Se for øvrig vårt møtereferat

Oppdatert versjon av vedtektene finner du her 

Samhandlingsportal:

Vi har flyttet mye av vår aktivitet over på vår samhandlingsportal på MS Teams.  Se her for mer info

Mvh Styret