Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 og medlemsmøte for SFPE Norge vil bli holdt i Oslo 15. mai kl. 14-15:30, i COWI sine lokaler på Hasle, Karvesvingen 2.

Påmelding til post@sfpe.no innen 11.mai.
Kopi av chapter consitution for nedlasting:  link her
Det legges også opp til stream av samlingen, samt mulighet for avstemming via stream*. Adresse blir lagt ut på www.sfpe.no rett i forkant av møtet.
*Betinger at generalforsamlingen er beslutningsdyktig og godkjenner dette.

Agenda:
1: Gjennomgang av innkallelse
2: Opptelling av medlemmer (krav om 20% eller 10 medlemmer tilstede)
3: Gjennomgang av siste år/12 måneders aktiviteter ved styreleder
4: Gjennomgang av rapport fra Kasserer med økonomi, inkl. kommende medlemsavgift
5: Valg av kontorsted – Styreleder gjennomgår – valgsak
6: Medlemsavgift utsatt fra i fjor – Styreleder gjennomgår – valgsak
7: Valgkomiteen går gjennom hvilke verv som er på valg og kandidater som er nominerte til stillinger. Benkeforslag noteres av sekretær.
8: Eventuelt – Vi setter stor pris på eventuelt-saker i forkant av møtet.
9: Valg
Avslutning

Medlemsmøte:

  1. KICK-OFF! for arbeid med veileder brannklasse 4 prosjektering – John Utstrand og Johan Hjertson forteller mer og ønsker deltagere til arbeidsgruppa
  2. Mentorprogram for SFPE-studentgruppe-medlemmer
  3. Sosialt med medlemmer og det nye styret

Vi beklager sen innkalling til generalforsamling. Dersom noen ønsker å gi sin motvilje, vennligst gjør det på forhånd til styreleder.

Med vennlig hilsen styret:
Styreleder John Utstrand JUT@cowi.no
Sekretær Barbro Westlund-Storm barbro@gmail.com
Styremedlem Ragni Fjellgaard Mikalsen ragni.mikalsen@risefr.no
Styremedlem Erlend Hansen erlend.hansen@firesafe.no
Styremedlem Jon Arild Westlund-Storm JAW@cowi.no