Riktig god høst!

Her kommer høstoppdateringer om SFPE og aktiviteter fremover.
Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra medlemmer på hva dere ønsker av aktiviteter og eventuelt hva dere ønsker å bidra med. 

Hovednyheten i denne posten er endring i medlemsstruktur i SFPE-medlemsgrupper/chapters.

Muligheter for ny organisering av SFPE-chapters er:

  • Incorporated chapter – mye av det samme som idag, men krever en høyere andel sentralt inmeldte medlemmer
  • Networking chapter – krever ikke styre, men frivillige i et leder-team som tar tak i arrangementer, aktiviteter og annet. Kan ikke ha lokale medlemmer, kun sentrale.
  • Affiliate chapter – minst 3 SFPE-medlemmer og aktivt samarbeid med SFPE sentralt.

Det vil også fremover kreves en årlig undersøkelse der 75% er fornøyd for å vedlikeholde organisasjonen.
Vi har foreløpig ikke tatt stilling til hvor vi går, en beslutning på hvor SFPE Norge vil legge seg vil bli tatt opp på generalforsamling til våren. Vi er åpne for innspill før dette.

Veileder for brannklasse 4 bygg

I et ønske om å bidra til en bedre samkjøring mellom medlemmer og andre ønsker vi å starte en gruppe for å se på hvordan en generell veileder og fremgangsmåte for brannklasse 4 bygg kan bygges opp. Johan Hjertson har sagt seg villig til å starte opp dette – og vi ønsker gjerne ca. 4 til, fortrinnsvis med lokasjon i Oslo, men for eksempel Skype-møte er ingen hindring. Ta kontakt!

Utdanning
SFPE Norge støtter videreutdanning og ønsker å informere om liste over alle SFPE-anbefalte utdanninger som listes opp her: http://www.sfpe.org/default.asp?page=CareersColleges

Høgskulen på Vestlandet uteksaminerte i vår det første kullet ved den nye masterutdanningen innen brannsikkerhet, mer info: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/fire-safety/ – Høgskolen på Vestlandet har også deltids-undervisning til master-grad innen brannsikkerhet. SFPE Norge støtter ikke en utdanning fremfor andre, men vet at for mange med bachelor-grad er det vanskelig å ta to år fri fra jobb for å ta en master-påbygging.

Annet

Vi minner om SFPE Nord-Amerika Konferansen 2017 som avholdes i Montreal 9-11 Oktober. Early-bird registreringsfrist er 15.september. http://www.sfpe.org/mpage/MontrealHome.

http://www.sfpe.no vil vi kontinuerlig oppdatere med events lokalt og sentralt fremover, dersom man ønsker å delta på seminarer og webinarer fra SFPE sentralt er det en forutsetning å være sentralt medlem i SFPE.

Mvh
Styret