SFPE Norge stiftet!

Stiftelsesmøtet for SFPE Norge 06.02.17 ble gjennomført med stor suksess.

Styret for SFPE Norge består av følgende personer:

John Utstrand – Leder

Ragni Fjellgaard Mikalsen – Nestleder

Barbro Maria Westlund-Storm – Kasserer-Sekretær

Erlend Hansen  – Styremedlem

Jon Arild Westlund-Storm – Styremedlem

Vi har nå også åpnet for registrering av medlemmer, se denne siden for mer info.